O FandiMatu

   

FandiMat je ojedinělý projekt materiální pomoci, který propojuje lidi v nouzi i charitativní organizace s lidmi a firmami, které mohou materiální pomoc poskytnout. Materiální pomocí se rozumí věci nové nebo i věci, které lidé mají doma, ale už je nevyužijí, a jinde by mohly ještě dobře posloužit. 

Naším cílem je, aby aplikace FandiMat ulehčila všem možnost vzájemně si pomáhat. Lidem, kteří jsou solidární a chtějí nabídnout pomocnou ruku, dává aplikace možnost snadno se spojit s těmi, kteří pomoc potřebují, a naopak lidé v nouzi mohou snadno poptat, to co jim usnadní tíživou situaci. 

Pomoc lidem je materiální, konkrétní, transparentní a lokální – přesně víte, komu pomáháte nebo kdo pomáhá vám.

Děkujeme, že s námi fandíte materiální pomoci!

Komu FandiMat pomáhá?

FandiMat je určený pro lidi v nouzi – samoživitelky, rodiny v tísni, seniory, sociálně slabé, neziskové organizace pomáhající sociálně slabým a další lidi, kteří potřebují materiální pomoc.

FandiMat prostřednictvím dárců, dobrých lidí, materiální pomoc nabízí. Pomáhat ohroženým skupinám mohou jednotlivci i firmy.

Využít se dá FandiMat i v případě humanitárních sbírek např. při živelných pohromách, nebo v současné době při pomoci s distribucí roušek, dezinfekce, nebo jiné chybějící pomoci. Velmi rychle tak jednotlivci nebo charitativní organizace mohou poptat konkrétní materiální pomoc v konkrétních oblastech. 

Poptávat nebo nabízet lze na FandiMatu tuto materiální pomoc:

oblečení, boty, hračky, zdravotní materiál a pomůcky, drogerii/hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, elektroniku, spotřebiče, knihy, nábytek/vybavení domácnosti, kojenecké, sportovní nebo školní/vzdělávací potřeby.

Jak FandiMat funguje?

FandiMat umožňuje vyhledávat materiální pomoc prostřednictvím mapy, a to buď ve webové verzi FandiMatu nebo v mobilní aplikaci FandiMat.

Jakmile se přihlásíte jako uživatel, snadno si zobrazíte, kdo zrovna ve vašem okolí potřebuje nebo nabízí konkrétní materiální pomoc. Stejně tak snadno můžete vytvořením příspěvku materiální pomoc nabídnout nebo poptat.

Kliknutím na mapu můžete začít využívat webovou verzi FandiMatu:

mapa.fandimat.cz

Uživatelé ve FandiMatu rozdělujeme na dvě skupiny:  

JSEM V NOUZI – POTŘEBUJI MATERIÁLNÍ POMOC

O pomoc mohou na FandiMatu požádat jak JEDNOTLIVCI (lidé v nouzi – samoživitelky, rodiny v tísni, senioři, sociálně slabí, zdravotně handicapovaní a jiní), tak i ORGANIZACE (neziskové organizace, dětské domovy, azylové domy, domovy pro seniory, kojenecké ústavy, spolky aj.)

Vyhledávat můžete v nabídkách pomoci podle typu darů, regionu nebo vzdálenosti od vás. 

JSEM DÁRCE – NABÍZÍM MATERIÁLNÍ POMOC

Pomoc mohou nabízet JEDNOTLIVCI (lidé, kteří chtějí lidem v nouzi nebo organizacím poskytnout novou materiální pomoc, nebo věci z druhé ruky, které je ještě možné využít a chtějí je darovat někomu, komu ještě mohou posloužit) i  FIRMY (společnosti, které chtějí nabídnout věci jak nové, tak i nadbytky ze své produkce apod., a to jak jednotlivcům, tak i organizacím)

Všechny tyto skupiny mohou poptávat, respektive nabízet na FandiMatu tyto typy materiální pomoci:

oblečení a boty, hračky, zdravotní materiál a pomůcky, drogerii/hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, elektroniku, spotřebiče, knihy, nábytek/vybavení domácnosti, kojenecké, sportovní nebo školní/vzdělávací potřeby. 

Podle barevných ikonek hned na mapě vidíte,
kdo ve vašem okolí pomoc potřebuje –  nebo nabízí –  

Děkujeme, že s námi fandíte materiální pomoci! 

Jak FandiMat používat

JSEM DÁRCE - NABÍZÍM MATERIÁLNÍ POMOC

Chcete lidem v nouzi nebo potřebným organizacím poskytnout novou materiální pomoc, nebo zachovalé věci z druhé ruky, které je ještě možné využít? 

Vytvořte si uživatelský účet (přihlášení je možné pomocí mailové adresy a zvoleného hesla nebo přes Facebook) a nastavte informace o sobě.

Pak postupujte dle toho, co chcete ve FandiMatu dělat. Jsou dvě cesty, jak můžete darovat:

ZADEJTE PŘÍSPĚVEK S MATERIÁLNÍ POMOCÍ, KTEROU NABÍZÍTE

Na mapě klikněte na symbol + a vytvořte nový příspěvek. V něm specifikujte, jaký typ pomoci nabízíte (oblečení, boty, hračky, zdravotní materiál a pomůcky, drogerii/hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, elektroniku, spotřebiče, knihy, nábytek/vybavení domácnosti, kojenecké, sportovní nebo školní/vzdělávací potřeby). Připojte svůj text, popis, nejlépe i fotografii. Zveřejněte svůj příspěvek a očekávejte, až se s vámi spojí lidé, kteří o vaši nabízenou pomoc projeví zájem.

VYHLEDÁVEJTE UŽIVATELE/KY, KTEŘÍ MATERIÁLNÍ POMOC POTŘEBUJÍ

Na mapě zaklikněte ikonky podle toho, zda hledáte jednotlivce nebo organizace, kteří potřebují vaši pomoc. Pak klikněte na ikonku filtrovat () a vyberte si z možností, které vám pomohou specifikovat typ daru, kraj nebo to, zda jde o ověřený účet jednotlivce nebo organizace (V případě “ověřeného uživatele” máme potvrzení od organizace, se kterou potřebný-jednotlivec spolupracuje a která tak může potvrdit, že se nachází v dané situaci). Následně se vám zobrazí uživatelé ve vašem okolí, z nich si vyberte, koho oslovíte a komu svoji pomoc nabídnete. 

get-help-pink

JSEM V NOUZI - POTŘEBUJI MATERIÁLNÍ POMOC

Jste samoživitelka, rodina v tísni, zdravotně handicapovaná/ý, senior/ka či charitativní organizace, azylový dům, kojenecký ústav, občanská iniciativa aj. a potřebujete materiální pomoc?

Vytvořte si uživatelský účet (přihlášení je možné pomocí mailové adresy a zvoleného hesla nebo přes Facebook) a nastavte informace o sobě.

Pak postupujte dle toho, co chcete ve FandiMatu dělat. Jsou dvě cesty, jak můžete pomoc získat:

ZADEJTE PŘÍSPĚVEK S MATERIÁLNÍ POMOCÍ, KTEROU POTŘEBUJETE

Na mapě klikněte na symbol + a vytvořte nový příspěvek. V něm specifikujte, zda potřebujete pomoc jako jednotlivec nebo organizace – potřebuji-jednotlivec nebo potřebuji-organizace. Uveďte, jaký typ pomoci hledáte (oblečení, boty, hračky, zdravotní materiál a pomůcky, drogerii/hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, elektroniku, spotřebiče, knihy, nábytek/vybavení domácnosti, kojenecké, sportovní nebo školní/vzdělávací potřeby). Připojte svůj text, případně i fotografii. Zvolit můžete také to, zda chcete mít tzv. ověřený profil, tzn. že u vašeho příspěvku bude svítit poznámka ověřený profil. Pokud požádáte o ověření profilu, vyzveme vás k doložení potvrzení, ze kterého bude patrné, že jste v situaci, kdy potřebujete pomoc (např. že už spolupracujete s jinou charitativní organizací, institucí apod.) Pokud jste organizace, která potřebuje materiální pomoc, vyzveme vás k doložení jednoduché žádosti o ověření ve FandiMatu. Příspěvek s žádostí o materiální pomoc se zveřejní hned po té, co ho založíte, ale poznámka “ověřeno” až po té, co vás naše administrátorka ověří. Pro dárce je tato informace často velmi stěžejní, proto ověřený profil doporučujeme.

Pak už jen zveřejněte svůj příspěvek a čekejte, až se s vámi spojí případný/á dárce/dárkyně. 

 

POKUD BUDETE PŘIDÁVAT DALŠÍ ŽÁDOST O MATERIÁLNÍ POMOC, STAČÍ TENTO PŘÍSPĚVEK JEN UPRAVIT, NEMUSÍTE UŽ PAK ZNOVU ŽÁDAT O OVĚŘENÍ APOD. 

VYHLEDÁVEJTE V NABÍDKÁCH MATERIÁLNÍ POMOCI

Na mapě zaklikněte ikonky podle toho, jakou materiální pomoc kdo daruje a kterou vy hledáte (např. potřebuji- drogerie ). Pak klikněte na ikonku filtrovat () a vyberte si z možností, které vám pomohou specifikovat typ poptávaného daru nebo kraj, kde dárce danou věc nabízí. Následně se vám na mapě zobrazí nabídky dle zadaných parametrů a vy si můžete vybrat, na kterou zareagujete.

PRAVIDLA FANDIMATU

FandiMat je aplikace, která pomáhá lidem v nouzi sehnat MATERIÁLNÍ POMOC. A lidem, kteří chtějí pomáhat, nabízí prostor, jak MATERIÁLNÍ POMOC snadno nabídnout. Aby tento princip mohl bez problémů fungovat, prosíme vás o dodržování několika základních pravidel:

  1. Nepoptávejte/nenabízejte finance – takové příspěvky budou okamžitě a bez upozornění smazány.
  2. Věci nabízené na FandiMatu jsou dar, materiální pomoc, není možné za ně požadovat nebo nabízet peníze. Pokud zjistíme takové chování, okamžitě a bez upozornění mažeme profil uživatele/ky.
  3. Projekt stojí na vzájemné důvěře. Proto prosíme, chovejme se k sobě i v rámci aplikace slušně, buďme k sobě ohleduplní, mějme pochopení pro potřeby druhých. 
  4. V komentářích netolerujeme urážky, nadávky, vulgární výrazy apod. Uživatele/ky, kteří/é takové komentáře napíší, okamžitě a bez upozornění mažeme z aplikace FandiMat. 

Narazíte-li na problém, kontaktujte nás na info@fandimat.cz

Mobilní aplikace

FandiMat je také jako mobilní aplikace. Stačí si ji nainstalovat do mobilu a můžete ji začít využívat. 

Funguje na stejném principu, se stejnými skupinami uživatelů.

Stahovat si ji můžete v Google Play (Android) i Apple iTunes (iOS). 

Kontakt

FandiMat provozuje charitativní organizace Fandi mámám z.s., jejíž zakladatelky Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, se rozhodly věnovat svůj čas, práci a energii za podpory týmu dobrovolníků k vytvoření aplikace, která propojuje lidi v nouzi s těmi, kteří chtějí pomáhat.

Katka

 

Kateřina Fořtová – koordinátorka aplikace FandiMat

 

Katka pracovala pět let na pozici office manager v mezinárodní firmě zaměřené na vzdělávání dospělých, a to primárně v oblasti soft skills.  Nakonec se musela kvůli pandemii covid-19 s touto firmou rozloučit. To Katku, která sama vychovává dvě děti, přivedlo k našemu projektu. Katka se dlouhodobě vzdělává v oblasti IT, pro které je nadšená a proto u nás v projektu dostala na starosti  aplikaci FandiMat.

katerina.fortova@fandimamam.cz

Kontakt na charitativní organizaci Fandi mámám z.s.

Partneři

Nadace TESCO

PODPOŘIT FANDIMAT

Abychom mohli FandiMat provozovat, potřebujeme i finanční podporu.

Uvítáme proto finanční dar, a to buď na transparentní účet:

281478798 / 0300 (do zprávy pro příjemce napište “Fandimat”)

nebo protřednictvím portálu Darujme.cz

Pomozte nám zlepšit situaci samoživitelek, seniorů, sociálně slabých rodin a dalších, kteří to v současné době nejvíc potřebují. Fanděte s námi materiální pomoci.

Podpořte FandiMat! #spolutozvladneme

DĚKUJEME!

Víte, že...

… dar neziskové organizaci můžete i jako fyzická osoba (tedy jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace) využít pro zvýhodnění při daňovém zúčtování? Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Dárce - fyzická osoba...

… může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.