COOKIES

1. Co jsou cookies?

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.

Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Navštívený web si může ukládat do cookies informace o vašem chování na webu nebo v internetovém bankovnictví a může tak postupně zjistit zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.

2. Údaje o správci údajů

Spolek Fandi mámám z. s., IČ: 06023797, se sídlem: Rooseveltova 868/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále jen „Správce“).

kontaktní údaje: Fandi mámám z. s., IČ: 06023797, se sídlem: Rooseveltova 868/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, e-mail: info@fandimamam.cz, www.fandimamam.cz, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity zejména za účelem:

· měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

· fungování webových stránek.

3. Právní základ zpracování

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Takové zpracování je možné na základě důvodu, kterým je:

· u nezbytných technických cookies oprávněný zájem Správce, spočívající v provozování webových stránek,

· u preferenční, statistických a marketingových cookies je důvodem pro zpracovávání Váš souhlas. Souhlas udělujete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro uvedené účely lze vzít kdykoliv zpět.

4. Účely zpracování

Nezbytné technické cookies

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Statistické cookies

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

5. Zpracovatelé

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

· Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

· Poskytovatelem webového řešení, provozovaného společností Automattic, Inc. – WordPress.com, se sídlem San Francisco, California, USA

· Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

· https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

· https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs;

· https://www.facebook.com/policy.php

· https://cs.wordpress.org/about/privacy/

6. Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

· požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,

· vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

· právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,

· právo vzít souhlas kdykoliv zpět (pokud zpracování údajů je založena na souhlasu), a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce,

· požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

· v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,

· v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

7. Přehled cookies a dob zpracování

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Váš souhlas se týká následujících domén: fandimamam.cz