SPOLEČNĚ PROPOJUJEME LIDI, KTEŘÍ SI POMÁHAJÍ

Aplikace FandiMat a Středočeský kraj spojily své síly, aby ještě víc pomohly lidem v nouzi

Cílem dohodnuté spolupráce mezi organizací Fandi mámám z.s. a Středočeským krajem je informování o možnostech využití aplikace Fandimat, kde lidé mohou poptávat nebo nabízet materiální pomoc.

CO JE FANDIMAT

= ojedinělý projekt materiální pomoci

= mapa, kde si lidé pomáhají

= aplikace, která funguje na webovém rozhraní mapa.fandimat.cz , nebo jako aplikace v chytrém telefonu

JAKOU POMOC LZE POPTÁVAT/NABÍZET

Oblečení a boty

Potraviny

Drogerii / Hygienické pomůcky

Hračky

Sportovní potřeby a vybavení

Zdravotní materiál a pomůcky

Spotřebiče / Vybavení domácnosti

Kojenecké potřeby

Knihy, školní / vzdělávací potřeby

Elektroniku

Elektroniku

ℹ️ Lze darovat věci nové nebo věci starší, které by někomu jinému mohly ještě dobře posloužit 

PRO  KOHO FANDIMAT JE
       lidi v nouzi (samoživitelky, rodiny v tísni, seniory a seniorky,, sociálně slabé,  handicapované         aj.)

    neziskové organizace – můžete žádat o pomoc pro své potřeby (např. věci důležité pro činnost organizace jako nábytek, kancelářské, desinfekční potřeby apod.) nebo pro své klienty/ky; využít lze FandiMat i pro prezentaci organizace (bude vidět vaše logo, popis toho, čemu se věnujete, co nabízíte, co případně uvítáte apod.)

  azylové domy – můžete žádat o pomoc pro své potřeby (např. věci důležité pro činnost organizace jako nábytek, kancelářské, desinfekční potřeby apod.) nebo pro své klienty/ky

domovy seniorů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v aplikaci lze žádat vše, co taková zařízení potřebují – oblečení, vybavení, hygienu apod.)

obce – informování občanů/nek o možnosti žádat materiální pomoc na FandiMatu, informace o vyhlášených sbírkách, využití v případě přírodních katastrof – okamžitá informovanost o potřebě materiální pomoci)

spolky (lze žádat o pomůcky, vybavení, věci potřebné pro činnost spolku)

 úřady, např. úřad práce, správa soc. zabezpečení, OSPOD (informování občanů o možnosti žádat materiální pomoc na FandiMatu)

školy (možnost zapojení dětí do filantropických aktivit)

JAK FANDIMAT POUŽÍVAT 

Více informací najdete na www.fandimat.cz

nebo na mapa.fandimat.cz, a to včetně praktických rad:

Jak FandiMat používat

Jak získat pomoc

Jak nabídnout pomoc